SAP nagyvállalati megoldás

A GeekWiki wikiből
SAP nagyvállalati megoldás
Tárgykód
2IR32NBK02B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
1
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Információrendszerek Tanszék
Követelmények
NagyZH
7
Előtanulmány
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Ternai Katalin
Okató(k) e-mail címe
katalin.ternai@uni-corvinus.hu

A tárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a vállalati gazdálko- dás üzleti folyamatainak az SAP integrált vállalatirányítási rendszerrel való támoga- tására. A számviteli modulok segítségével a vállalatok az összes teljesítményre vonatkozó információt egy olyan környezetben felügyelhetik és ellenőrizhetik, ami teljesen in- tegrált a vállalat valamennyi operatív műveletével. Az SAP pénzügyi moduljai olyan konzisztens, egyeztetett és ellenőrizhető beszámolókat készítenek, amelyek a tör- vény által előírt beszámolási kötelezettséghez, a vezetőség támogatására és elem- ző alkalmazásokban történő felhasználásra egyaránt használhatók, valamint segít- ségükkel a vállalat nyomon követheti nyereségességét. A logisztikai modulok jelentős segítséget jelentenek a logisztikai folyamatok optima- lizálásában. A kurzus során a hallgatók betekintést nyernek egy integrált vállalatirányítási rendszer kialakításába, implementálásába, vezetést támogató funkcióiba. A kurzus folyamán a hallgatók megismerkednek számos integrált, több modulon áthaladó folyamattal, betekintést nyerhetnek különböző beállítási (customizing) lehetőségekbe, a bevezetéssel kapcsolatos feladatokba, valamint bemutatásra kerülnek az SAP új dimenziós termékei, trendek.

Követelmények

Szorgalmi időszak

Folyamatos szemináriumi munka, az előadásokhoz és a jegyzethez kapcsolódó zárthelyi dolgozat. Gyakorlati feladatok elvégzése hétről - hétre.

Vizsgakövetelmény

Év végi, teszt jellegű vizsga.

Értékelés

A hallgatók féléves teljesítményének értékelése két részből tevődik össze: a folyamatos szemináriumi munka és az előadásokhoz és a jegyzethez kapcsolódó zárthelyi eredményéből. Feladatmegoldás, és év végi tesztjellegű vizsga alapján kapnak a hallgatók érdemjegyet.

Tematika

Tananyag leírása

 • Sokszorosítással különböző szakirodalom.
 • Az SAP Help anyaga.
 • Az előadások anyagaiból összeállított vázlatok

Órarendi beosztás

 • 1. hét Az SAP rendszer, mint 2. generációs ERP rendszer.
 • 2. hét Pénzügyi alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
 • 3. hét Pénzügyi folyamatok a SAP-ban.
 • 6. hét Pénzügyi beszámolók a SAP-ban.
 • 4. hét Integrált számviteli folyamatok.
 • 5. hét Logisztikai alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
 • 6. hét Logisztikai folyamatok a SAP-ban.
 • 7. hét Logisztikai beszámolók a SAP-ban.
 • 8. hét Kontrolling alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
 • 9. hét Kontrolling folyamatok a SAP-ban.
 • 10. hét Kontrolling műveletek és beszámolók a SAP-ban.
 • 11.hét HR alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
 • 12.hét SAP HANA
 • 13. hét Felhő megoldások a SAP-nál
 • 14. hét Számonkérés - elméleti és gyakorlati feladatok

Kompetencia leírása

A tantárgy tematikájának összeállítása során feltételezzük, hogy a hallgatók rendel- keznek az alapvető gazdasági és vállalatgazdaságtani ismeretekkel, s motiváltnak érzik magukat ezen ismeretek gyakorlati hasznosításának kiszélesítése irányában.

Irodalomjegyzés

Ajánlott irodalom

 • Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.
 • ERP rendszerek Magyarországon a 21. században, szerk.: Hetyei József, ComputerBooks kiadó, Budapest, 2004
 • Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon, szerk.: Hetyei József, ComputerBooks kft, 2001
 • Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003
 • Turban, E.; McLean, E.; Wetherbe, J.: Information Technology for Management, John Wiley & Sons, 1999 (ISBN 0-471-17898-5)