Számítógép-hálózatok

A GeekWiki wikiből
Számítógép-hálózatok
Tárgykód
2SZ31NAK14B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
4.
Félév
tavaszi félév
Előadás
van, katalógus
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
van
Vizsga
van
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Trinh Anh Tuan
Oktatók
Balogh Zoltán
Okató(k) e-mail címe
zoltan.balogh2@uni-corvinus.hu

A korszerű számítógép-hálózatok felépítésének elméleti alapjai mellett azok működésének megértése a cél. A megközelítés alkalmazásorientált illetve réteg-koncepció szerinti. A számítógép-hálózatokkal összefüggésben kiadott dolgozat témák lehetőséget nyújtanak önálló kutatómunkára és a friss szakirodalom tanulmányozására. A félév során néhány alkalommal valódi gyakorlati bemutatókra is sor kerül. Fontos szempont a megfelelő IT biztonságtechnikai elvek bemutatása és azok gyakorlása.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • 1 db 30 pontos önállóan kidolgozandó házi dolgozat, ill. előadása
 • Értékelés: A választott illetve kiosztott évközi feladat lehet önálló kutatás is de jellemzően a témában mértékadó források felkutatása és összegzése. A dolgozatot kiselőadás formában kell elkészíteni és a témában három megfelelő kérdéssel és ezekre adandó válaszokkal kell ellátni.

Az értékelésnél a felkutatott szakirodalom megfelelő áttekintése és az ebből levont következtetések illetve a kidolgozott anyag, mint előadás lesz értékelve.

 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

Vizsgafeltétel: Évközi feladat határidőre való elkészítése és leadása

 • Vizsga: írásbeli (törzsanyagból 40 pontnyi, a kiselőadások témáiból 30 pontnyi feladat)


Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 63 2
64 - 76 3
77 - 89 4
90 - 100 5

Tematika

 1. hét:ISO - OSI rétegkoncepció - Fizikai réteg
 2. hét:Jeltovábbítás a hálózaton
 3. hét:Adatkapcsolati alréteg
 4. hét:Hálózati réteg - Adatkapcsolati réteg - útválasztás
 5. hét:IPv4 - IPv6
 6. hét:Portscannelés, Az internetes biztonsági protokollok (TLS/SSL, IPSec)
 7. hét:Az FTP - SFTP - FTPS minden ami számít szerver - kliens biztonság, Virtuális magánhálózat (VPN) alapjai, beállítása; a demilitarizált zóna (DMZ)
 8. hét:A bluetooth működése - A bluetooth kifejlesztésének története, A wireless hálózat biztonsága (WPA,WEP gyakorlatban is szemléltetve)
 9. hét:WIFI titkosítási módszerek összehasonlítása, Az RFID-technológia
 10. hét:Kisvállalati IT rendszer tervezése, menedzselése, Mobiltelefonos adatkommunikáció - GPRS technológia, működésének bemutatása
 11. hét:3G-rõl minden, amit tudni érdemes
 12. hét:A WIMAX technológia előnyei - hátrányai, Cloud Computing a Google megoldásainak tükrében
 13. hét:CITRIX - Mi fán terem (technológia, felhasználási terület, előnyök-hátrányok, mint szolgáltatás), Az intelligens otthon - története/működése, Intelligens gépek a háztartásokban
 14. hét:Kerberos és hálózati védelem, internetes rádiózás


Segédanyagok

Kötelező irodalom:

 • James F. Kurose és Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése - Alkalmazásorientált megközelítés, Panem Könyvkiadó 2009
 • Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, Panem Könyvkiadó 1999
 • Az előadásanyagok pdf-formában a webről elérhetőek.

Ajánlott irodalom:

 • Stephen A. Thomas: IP kapcsolás és útválasztás, Wiley-Kiskapu 2002
 • W. Stallings: Data and Computer Communications, Fifth Edition. Prentice-Hall 1997