Szakszeminárium, Diplomamunka

A GeekWiki wikiből
Szakszeminárium, diplomamunka
Tárgykód
2IR32NDK15B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
7
Félév
Őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Információrendszerek Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
gyakorlati jegy
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Szabó Zoltán
Oktatók
Dr. Fodor Szabina Eszter, Kismihók Gábor, Burka Dávid, Kő Andrea, Barna Balázs, Őri Dóra, Pintér Róbert, Kardkovács Zsolt Tivadar, Csáki Csaba, Urbán Ágnes, Kis Gergely, Dr. Duma László, Dr. András Krisztina, Dr. Láng Blanka Klára, Dr. Szabó Zoltán, Orbán Zsolt, , Dr. Polyák Gábor György, Dr. Racskó Péter, Dr. Molnár Bálint, Dr. Fehér Péter, Nagy Vitéz, Dr. Baksa-Haskó Gabriella, Varga Krisztián, Ternai Katalin, Dr. Balogh Zsolt György, Borbásné Szabó Ildikó, Dr. Csetényi Artur, Dr. Klimkó Gábor György, Mohácsi László, Dr. Gábor András, Dr. Lovrics László, Dr. Vas Réka Franciska, Dr. Jeneyné Varga Ágnes
Okató(k) e-mail címe
zoltan.szabo@ajk.pte.hu

A diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Követelmények

  • Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények kielégítése.

A szorgalmi időszakban

  • Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban (a félév elején és végén).

A vizsgaidőszakban

  • Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények kielégítése.


Félévvégi jegy

  • gyakorlatijegy


Segédanyagok

Kötelező irodalom

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom

  • Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005