Térinformatika a vidékfejlesztésben

A GeekWiki wikiből
Térinformatika a vidékfejlesztésben
Tárgykód
2GF26NAV07B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi félév
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Jeney László Botond
Oktatók
Dr. Jeneyné Varga Ágnes
Okató(k) e-mail címe
varga.agi14@gmail.com

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a térinformatika elméleti és gyakorlati alapjaival. Az egy féléves kurzus keretein belül megismerkednek az adatgyűjtés szempontrendszerével és forrásaival, a már meglévő és online elérhető térinformatikai rendszerekben (TeIR) végezhető elemzések és adatlekérések módszereivel és azok buktatóival. A kurzus végére képesek lesznek már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az általuk gyűjtött adatok felhasználásával a vidékfejlesztéshez kapcsolódó elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Követelmények

Szorgalmi időszakban

Megfelelő számú jelenlét az órákon. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a jelenlét rendszeresen ellenőrzésre kerül. Kettőnél több hiányzás esetén érvénytelen a félév (0 kredit).

Vizsgaidőszakban

Egy félévközi és egy félév végi gyakorlati vizsga (zárthelyi dolgozat): számítógépes gyakorlati feladatok megoldása ArcGIS-ben a tanult elemzési módszerek segítségével.

Az értékelés módszere

Két zárthelyi dolgozat alapján megajánlott jegy.

Tematika

 1. Bevezetés
 2. Térinformatikai alapismeretek, online térinformatikai rendszerek
 3. Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével I.
 4. Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével II.
 5. Megjelenítés: Térképkészítés alapjai, Külső adatbázis segítségével tör-ténő tematikus térképezés
 6. Adatmodellek, adatgyűjtés (földrajzi és attribútum adatok)
 7. Adat átalakítás, georeferálás
 8. GIS rendszer tervezés alapjai, térinformatikai elemzés
 9. Önálló feladatmegoldás: két esettanulmány segítségével
 10. Térelemzési módszerek, geoprocessing
 11. Grid típusú adatok használata
 12. GIS felhasználási lehetőségei a vidékfejlesztésben
 13. Konzultáció
 14. Félév végi zh

Kompetencia leírása

Vektoros térképek szerkesztése és készítése. Térinformatikai adatbázisok kialakítása és kezelése.

Segédanyagok

Ajánlott irodalom